CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

– Chuyển khoản vào tài khoản công ty.

– Giao hàng thu tiền.

– Thanh toán qua các thẻ Visa…

– Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Công.